دبیرستان پسرانه کمیل
  درج مطلب  

 

با سلام و احترام،روزهاي حضور  دبيران محترم دبيرستان  كميل در سال تحصيلي 99-98 جهت اطلاع تقديم مي شود

ساعت ملاقات ( 11 تا20 :11   و   12:30 تا 55 :12  )

 

 

4

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

نام خانوادگی دبیر

گروه درسی

 

 

*

 

 

اثنی عشری

دیـــنـــــی

*       * دهقانی گلستانی
    * * * عمادیان رضوی فلسفه و منطق و دینی

 

 

 

*

 

حاجتیان

ادبــیـــات

*

 

 

 

*

حقیقی

 

 

*

 

 

رحیمی

        *
بهیاری
 

 

*

*

*

 

اسکندری

 

 

*

 

*

بهمنی

عـــربـــی

 

*

*

 

 

یوسف نژاد

*

*

 

*

*

کاکاوند

زبـــان خـــارجـــی

*

 

 

*

 

حسن زاده

*

*

 

*

 

نجار

فــــیـــزیـــک

*

*

 

 

 

شکیبا

*

*

 

 

 

زارعی فر

 

 

*

*

 

صبری

شیـــــمـــی

*

 

 

*

 

فتاحی

*

 

 

*

 

رحمتی

*

 

 

 

*

عبدلی

 

*

*

*

*

صفری

ریـــاضـــــی

 

*

 

*

 

صادق پور

 

*

*

 

*

دربندی

 

 

 

*

*

مجیدی

* *     * شاخویی ریاضی و تفکر

 

*

*

 

 

نورانی

زیــســت شــنــاســی

  *   *   عظیمی زمین شناسی
*         دیوبند روانشناسی

*

*

*

*

*

بروغنی

عـلـوم اجــتــمــاعــی

تاریخ - جغرافی - اقتصاد

*

 

*

 

 

کریم زاده

*

 

*

 

 

خلعتبری

*   *     میرزابیگی تربیت بدنی
      *   قلی پور
  *       کمالی
  *   * * طایفه آزمایشگاه - پشتیبان درسی

 

 
  ارتباط با دبيران محترم دبيرستان  
گیرنده
 
نقشه سایت