دبیرستان پسرانه کمیل
 
  تاريخچه دبيرستان كميل  


دبيرستان پسرانه كميل در سال 1375 در ميدان 44 نارمك (محل كنوني دبيرستان دكتر حسابي) در نوبت بعدازظهر با مديريت آقاي مصطفي وكيلي تاسيس گرديد.
در سال 1380 به ساختمان كنوني كه قبل دبستان قائم نام داشت وبا وقف زمين صاحب ملك وهمچنين با هزينه ساخت خيرين مدرسه ساز ساخته (آقای حاجیان)وتوسط شهردار وقت تهران آقای الویری افتتاح گردید.


                   مديريت هاي دبيرستان از آغاز تا كنون
 
 نام مدير مديریت از سال   الی
آقاي مصطفي وكيلي  1375 1386
 آقاي غلامحسين ايسفي 1386 1387
 آقاي سيد علي دهدست 1387 1391
 آقاي محمدحسن حسين پور 1391  
     
 
 
نقشه سایت