دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم انسانی   
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  امیرمحمد باغجری 18.51 1
2
 سیدمحمدفرحان صالحی
18.48 2
3  محمدرضا قهرمانیان 18.46 3
4  امیرعلی عزت پناه 18.44 4
5  علی فدوی 18.15 5
6  عماد ابراهیمی 18.08 6
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت