دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم تجربی   
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم  99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  محمدعلی صابری 18.27 1
2
 محمدجواد شفیعی
18.05 2
3  امیرحسین رجبی 18.02 3
4  سهیل موقری 17.82 4
5  محمدرضا حسین نژاد 17.70 5
6  امیرمهدی باشیان 17.36 6
6  محمدهادی کیان فر 17.19 7
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت