دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم ریاضی   
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  آرمان بنی علی 19.68 1
2
 توحید راجی اسدآبادی
19.62 2
3  امیرمحمد همتی 19.37 3
4  علی یوسفی 19.37 3
5  ایلیا جهانگیری دوست 19.14 4
6  امیرمهدی عبدلی 19.06 5
7  مرتضی عموئی 19.00 6
8  سیدمحمدامین انگجی 19.00 6
9  مهدی ذاکر 18.91 7
10  آرین قبادیان 18.75 8
11  مصطفی شعبانی 18.65 9
12  حامد نوفرستی 18.33 10
13  محمدرضا ترابی 18.26 11
14  سیدمحمدمهدی کاظمی 18.18 12
15  پدرام معصوم 18.12 13
16  محمدکاظم اناری 18.00 14
17  سپهر سرشکی 18.00 14
 
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت