دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم انسانی   
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1 محمدمهدی باغ جری 19.96 1
2
امیدرضا کیفی
19.78 2
3 اشکان شهریاری مرغجوئیه 19.25 3
4 محمدحسین عبدی 19.14 4
5 ارشیا پوران فکر 19.02 5
6 رضا بهروزی شاد 19.00 6
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز   
 
نقشه سایت