دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم تجربی  
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1 علی مقدم زندآبادی 19.89 1
2
عرفان خرسندی
19.66 2
3 پارسا بختیاری 19.45 3
4 امیرحسین حیدری 19.42 4
5 امیرمحمد جوکارشغل آباد 19.41 5
6 دانیال خلف بیگی 19.15 6
7 امیرعلی یزدانی 18.89 7
8 محمد اسمعیلی 18.88 8
9 آرمان شوکتی 18.83 9
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز   
 
نقشه سایت