دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دهم انسانی   
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1 ابوالفضل میرزائی 19.64 1
2
علی طاهر آبادی
19.55 2
3 سیدامیرحسین موسائی 19.20 3
4 کاوه میعاد 18.95 4
5 محمدحسین جعفری 18.89 5
6 محمد بشیری اقچای سفلی 18.82 6
7 احسان حسنی زنوزی 18.78 7
8 محمدحسین زلفی گل 18.67 8
 
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت