دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دهم تجربی   
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1 سیدعلی حیدری موسوی 19.79 1
2
علیرضا لطفی
19.71 2
3 دانیال باغانی 19.66 3
4 ماهان آقارفیعی 19.61 4
5 آرمین احمدیان  19.36 5
6 دانیال امیدوار 19.36 5
7 سیدمحمد علوی 19.33 6
8 مهدی کشاورز  19.33 6
9 عرفان منصوری 19.25 7
10 رسول افروق 19.00 8
 
     
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت