دبیرستان پسرانه کمیل
  دانش آموزان ممتاز پایه دهم ریاضی   
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1 هومن کچوئیان 20 1
2
امیرمهدی خسروآبادی
19.93 2
3 سیدامیرپارسا حسینی 19.82 3
4 محمد شیخ زاده 19.71 4
5 محمدرضا سلمانی 19.45 5
6 امیرمحمد آورزمانی 19.35 6
7 نیما خزائی 19.35 7
8 محمدامین رجبی 19.33 8
9 مجتبی توکلی 19.18 9
10 آرشام آهن شناس 19.16 10
 
     
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
 
نقشه سایت